Kam povedou tvé další kroky?
-->O mně (Já, já, já jenom já); -->Blog (vše o tomto skromném bločku); -->Můj deník(vítejte v mé realitě); -->Básně (aneb zrodilo se v mysli šílence); -->Povídky (místo pro ty, kteří si rádi počtou); -->Kresby (aneb jak to vidí mé oči);-->Fotky(mé fotky všeho druhu) 
-->Články
(články převážně na různá témata týdne); -->Mé zážitky (pro někoho děsivé, ale pro mě chléb můj každodenní);
-->Zaujalo mě (co mě zaujalo ať už v pozitivním či v negativním smyslu);-->Odpad (to co nelze zařadit)

Únor 2009

Starý příběh

16. února 2009 v 20:22 | Marťa
Tak včera v noci jsem ležela v posteli a zničeho nic jsem se probudila.Měla jsem dojem,že mě probudilo,jak někdo mluví a nebylo mi moc dobře,tak jsem se posadila na postel a protřela si oči.A pak jsem zase uslyšela hlas,který mě asi probudil:,,Je to už dávno."

Já jsem si myslela,že se mi to jen zdá a rozhlídla se kolem sebe.Mamka s taťkou spali.Tak jsem si chtěla lehnout,ale zvědavost mi nedala,tak jsem ještě chvíli seděla a nechápavě zírala do tmy.Vůbec jsem to nechápala.

,,Je to už dávno.Dovol,abych ti připomněla,co mělo být zapomenuto."-Ozval se znovu ten hlas a já jen poslouchala.Měla jsem strach,ale zároveň jsem byla zvědavá.Ten hlas pokračoval:

,,Tento příběh se stal v době,kdy dobro mělo stejnou moc jako zlo.Síly byly vyrovnány.Byla sepsána Kniha světů.Uvnitř této knihy se nacházelo vše zlé,i dobré.Byla to úmluva světla a tmy.Zákon toho,že pokud něco končí,musí zase něco začít.Vládci těchto dvou světů-Zla a Dobra věděli,že tyto světy se nikdy nesmí spojit dohromady,ale zároveň věděli,že tyto světy mohou být rovnocenné a uložili je do této knihy.Jak věk postupoval,kniha se kamsi ztratila a dohoda byla porušena.Zlo a jeho ,,démon" pronikly na tento svět a ,,duch" věděl,že je v ohrožení.,,Duch" věděl,že musí něco udělat,ale zároveň nesmí zakročit rukou dobra,neboť dohodu nesměl porušit.Proto se rozhodl,že vybere někoho,kdo bude chránit oba světy.Člověka stejně tak dobrého,jako zlého.Člověka,který by byl schopen unést přetěžké břímě a zůstat uvězněn mezi dvěma světy.
Volba byla vznesena.,,Duch" vybral tohoto člověka.Člověka,který byl z poloviny dítě.Vybral dívku.Dospívající dívku,neboť věděl,že má v sobě polovinu z dítěte,čistého,a zároveň polovinu dospělého člověka-poskvrněného samotným životem.Ale nemohl si být jist,že horší polovina tohoto člověka jeho samotného neovládne a proto vybral dívku.Neutrální,moudré stvoření,nelačnící po krvi a pomstě.Této dívce svěřil Tajemství.

Teď,se staré časy naplňují.Koloběh se roztáčí.Je opět ten čas..."


Pak si víc nepamatuju.Jen to,že jsem se ráno probrala normálně v posteli.Nevím,jestli to byl sen nebo skutečnost,ale je zvláštní,že si pamatuju každé slovo.Většinou si sny nepamatuju.Pamatuju si jen ty nejkrásnější.Nevím ani,jestli to co se stalo mohu nazvat snem,ale jen v mé hlavě to asi nebylo...